พนักงานเย็บจักรอุตสาหกรรม

พนักงานเย็บจักรอุตสาหกรรม
คุณสมบัติ:
 – วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
 – สามารถเย็บจักรอุตสาหกรรมได้
*** ตำแหน่งนี้ประจำโรงงานสาขาสาธุประดิษฐ์