วิศวกรโรงงาน

วิศวกรโรงงาน
รายละเอียดงาน:  
– วางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงาน
คุณสมบัติ:
–    วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวอุตสาหการ,วิศวเครื่องนุ่งห่ม,วิศวสิ่งทอ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
–    มีความรู้ในการวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโรงงาน
–    มีความเป็นผู้นำ และมนุษยสัมพันธ์ดี
–    สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
*** ประจำสาขาบางพลี