เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
รายละเอียดงาน:  
 – ดูแลการเบิกจ่ายวัตถุดิบ / สินค้าของบริษัท
 – ตรวจเช็คและแพคสินค้าตามออเดอร์
 – จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ:
 – วุฒิ ม.3
*** ประจำสาขาบางพลี