เจ้าหน้าที่แพทเทิร์น

เจ้าหน้าที่แพทเทิร์น
รายละเอียดงาน:  
– สร้างแพทเทิร์น ตรวจสอบไซส์-สเปค
– ตรวจเช็คและสรุปแพทเทิร์น ก่อนส่งไปวางมาร์คตัดงานโปรดัคชั่น
– ตรวจเช็คงานแพทเทิร์น ก่อนส่งตัดหรือดิจิไทส์
– ให้คำแนะนำเทคนิคในการสร้างและแก้ไขแพทเทิร์น รวมทั้งเย็บตัวอย่าง
– ประสานงานโรงงานเกี่ยวกับงานโปรดัคชั่น
คุณสมบัติ:
–    วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ,สาขาผ้าและเครื่องแต่งกาย
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (สายตาดี/ไม่บอดสีไม่แพ้ฝุ่นผ้า)
มีความรู้เรื่องเทคนิคการเย็บ และการใช้วัสดุตัดเย็บ ละเอียดรอบคอบและปราณีตในงาน
*** ประจำสำนักงานใหญ่